پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


هنرمندان بیمه تکمیلی می شوند
تاريخ خبر: سه شنبه، 30 فروردين 1390 ساعت: 09:32
واحد مرکزی خبر: حمید شاه آبادی در مصاحبه با افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ایجاد ظرفیت تازه ای در زمینه خدمات رسانی به هنرمندان به فراهم کردن شرایطی برای بیمه تکمیلی 22 هزار هنرمند تحت پوشش بیمه اقدام کرده است .

وی گفت: هنرمندان می توانند با پرداخت43 هزار و 300 تومان از امکانات بیمه تکمیلی که 15 نوع خدمت شامل شش نوع عمل جراحی و دیگر خدمات درمانی است بهره مند شوند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه این مبلغ برای یک سال است ، افزود: البته معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز معادل این مبلغ را برای انعقاد قرارداد به کارگزار پرداخت می کند.

شاه‌ آبادی گفت:‌ هنرمندان برای استفاده از امکانات این بیمه می توانند به دفاتر صندوق حمایت از هنرمندان در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مراجعه کنند .

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این معاونت همچنین برنامه هایی برای پرداخت حق بیمه هنرمندان شاخصی که توانایی پرداخت سهم حق بیمه خود را ندارند ، پیش بینی کرده است .

موی همچنین با بیان اینکه هنرمندان در شورای ارزشیابی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنج سطح قرار گرفته اند گفت: هنرمندانی که در سطوح یک و 2 قرار دارند بدون پرداخت مبلغی بیمه خواهند شد .