پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


قيمت نفت در بودجه بشكه 65 دلار تعيين شد
تاريخ خبر: سه شنبه، 18 اسفند 1388 ساعت: 09:19

به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، با تصويب نمايندگان مجلس قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده 65 دلار تعيين شد .

مجلس در ادامه بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 89 مقرر كرد مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم شركت ملي نفت ايران بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

همچنين در اجراي ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور شركت‌هاي مادر تخصصي، وزارت نفت مكلف شد درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور بنام آنها نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود.

واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود.

درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركت‌هاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام كنند.