پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


بهره برداري از 250طرح گازرساني درخوزستان تا پايان سال
تاريخ خبر: سه شنبه، 24 آذر 1388 ساعت: 10:35

به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، 250طرح گازرساني به مناطق شهري و روستايي استان خوزستان تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.

مدير عامل شرکت گاز خوزستان گفت: اين طرحها هم اکنون با90 درصد پيشرفت در 243روستاي بالاي 50خانوار استان و هفت شهر رفيع ،گتوند ، دارخوين ، زهره ، سردشت زيدون ، حر و حسينيه درحال اجراست.

ناصر افشين اعتباراختصاص يافته براي اجراي اين طرحها را 508ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: با بهره برداري از اين طرحها بيش از 35 هزار خانوار ساکن در مناطق شهري و روستايي زير پوشش شبکه هاي گازرساني قرار مي گيرند.

وي همچنين ازآغازکار مطالعاتي گاز رساني به 12 شهر جديد و سه هزار و 550روستاي استان خبرداد.

تا کنون 453 روستا و43 شهر استان زير پوشش شبکه هاي گازرساني قرار گرفته است.