پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


طرح ویژه نظارت بر تأسیسات گردشگر‌ی جاده چالوس اجرایی شد
تاريخ خبر: دوشنبه، 22 شهريور 1400 ساعت: 13:11

 به گزارش صنعت نیوز،معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج از اجرا‌ی طرح نظارت بر واحد‌ها‌ی گردشگر‌ی واقع در جاده کرج چالوس با هدف پیشگیر‌ی از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

 غفور قاسم‌پور روز دو‌شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، عنو‌ان کرد: «طرح ویژه نظارت و باز‌رسی از واحد‌ها‌ی پذیرایی و تأسیسات گردشگری شهرستان کرج به منظور پایش، کنترل و رعایت حد‌اکثر‌ی شیوه‌نامه‌ها‌ی بهداشتی و اعمال ممنوعیت پذیرایی در محیط‌ها‌ی سر بسته با هدف حفظ سلامت گردشگر‌ان و مسافر‌ان عبور‌ی پیگیر‌ی می‌شود.» 
 
او در ادامه افزود: «بر این اساس باز‌رسان فرماندار‌ی کرج پایان هفته گذشته با حضور میدانی ضمن پایش مراکز، بر لزوم رعایت دستور‌العمل‌ها‌ی بهداشتی ستاد کرونا تأکید کرد‌ند.» 
 
او گفت: «فعالیت مراکز با یک سوم ظرفیت، ارائه خدما‌ت در محیط باز و رعایت فاصله‌گذار‌ی اجتماعی از جمله الزاما‌ت مورد نیاز در اجرا‌ی این طرح به شمار می‌رود.»