پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


فرآیند مناقصه‌ها و ساختارهای قراردادی شرکت ملی نفت بهبود می‎یابد
تاريخ خبر: چهارشنبه، 17 ارديبهشت 1399 ساعت: 14:39

 به گزارش صنعت نیوز،مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، مکانیزه‎سازی و بهبود فرآیندهای مرتبط با مناقصات و ساختارهای قراردادی در سطح شرکت ملی نفت ایران را از اهداف این مدیریت در سال جاری عنوان کرد.

سیدحسن موسوی افزود: نگرش یکپارچه به مناقصه‌ها و قراردادها، یکی از راه‌های کمک به جهش تولید و بسط عدالت در این حوزه است که سنگ بنای آن با استقرار امور پیمان‌های متمرکز در مدیریت امور حقوقی گذاشته شده است.
 
وی در توضیح بیشتر گفت: مسئولیت‌ها و وظایف مربوط به مناقصات و قراردادها در این شرکت با واحدهای متقاضی خدمات و مجریان پروژه‌ها بود، اما اوایل سال گذشته، با نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و پیشنهاد معاون وقت عملیات غیرصنعتی، تصمیم بر تمرکز امور قراردادها در یک واحد مستقل گرفته شد.
 
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به دنبال این تصمیم، تیرماه سال گذشته دستور تشکیل امور قراردادها ظرف مدت ۶ ماه به امور حقوقی داده شد و پیرو این دستور، انجام برنامه‌ریزی‎های لازم در دستور کار قرار گرفت و همه وظایف تعریف‎شده در آذرماه و پیش از مهلت تعیین‌شده انجام و امور پیمان‌های متمرکز در مدیریت امور حقوقی مستقر شد.
 
به گفته موسوی، به جز وظایف نظارتی نسبت به فرآیندهای مناقصه‌ها و ساختارهای قراردادی در شرکت‌های تابعه که تاکنون متولی مستقلی نداشته است، اجرای فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌ها، امضای قراردادها و نظارت حقوقی بر اجرای آنها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در ستاد شرکت ملی نفت ایران به‌عهده امور پیمان‌های مدیریت امور حقوقی این شرکت است