پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


نشانی از ترکیدگی فاضلاب تهران گزارش نشده است
تاريخ خبر: پنجشنبه، 13 دی 1397 ساعت: 10:55

به گزارش صنعت نیوز، مدیرکل روابط عمومی فاضلاب تهران گفت: در بررسی های انجام شده تاکنون حادثه ای از ترکیدگی فاضلاب در تهران رخ نداده است.

علی صاحبی افزود: با توجه به شیب دار بودن کانال های فاضلاب اگر ترکیدگی رخ داده بود باید از نقطه ای دیگر فاضلاب بیرون میزد در حالی که این اتفاق تاکنون نیافتاده است.
وی گفت : نتایج نهایی به زودی اعلام می شود.