پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


گازرسانی به ۱۸۰ روستا و شهر در منطقه همت آباد خراسان رضوی
تاريخ خبر: پنجشنبه، 7 دی 1396 ساعت: 11:02

به گزارش صنعت نیوز ، معاون وزیر نفت در امور گاز درباره بهره برداری از عظیم ترین پروژه گازرسانی کشور گفت: با افتتاح این طرح گازرسانی به ۱۸۰ روستا و شهر در منطقه همت آباد از توابع خراسان رضوی آغاز میشود که طی آن ۲۵ هزار خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه علاوه بر این، عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به ۱۴۷ روستای دیگر آغاز می شود، ادامه داد: همچنین آخرین شهر خراسان رضوی نیز از گاز بهره مند می شود؛ همانطور که هفته گذشته نیز آخرین شهر یزد گازرسانی شد و هم اکنون نیز تمام گازرسانیها در مرحله آخرین شهرها از هر استان قرار دارد.

عراقی درباره ادامه روند گازرسانی پس از منطقه همت آباد توضیح داد: پس از آنکه امروز به "همت آباد" گازرسانی شد، عملیات اجرایی گازرسانی به منطقه "بار "آغاز خواهد شد که تا ۶ ماه آینده به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: علاوه بر پروژه های گازرسانی، برخی خطوط انتقال گاز از جمله خط انتقال گاز همت آباد امروز افتتاح می شود که در کنار کلنگ زنی ۱۴۷ روستا و بهره برداری از گازرسانی به ۱۸۰ روستا، این دو خط هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند که امیدواریم با افتتاح امروز تا پایان سال تعداد این روستاها به ۷۰۰ مورد در استان خراسان  برسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: بنا بر قول مدیرعامل گاز استان خراسان، پارسال هر ۲روز یک روستا گازرسانی می شد، در حالی که امسال هرروز ۲ روستا گازرسانی میشود؛ بنابراین تا پایان امسال می توانیم تعداد روستاها را به ۷۰۰ مورد افزایش دهیم.

عراقی با بیان اینکه در سال آینده حدود هزار روستا برای گازرسانی باقی می مانند اظهار کرد: با ادامه روند ذکر شده در سال آینده تعداد روستاهای گازرسانی شده در استان خراسان به ۹۹ درصد می رسد؛ این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم این رقم تنها ۵۵ درصد بود و اکنون به ۷۷ درصد رسیده که تا اخر امسال نیز به ۸۶ درصد افزایش خواهد یافت.