پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


ناوگان ملی شرکت برتر ایران و منطقه است
تاريخ خبر: سه شنبه، 5 دی 1396 ساعت: 16:15

به گزارش صنعت نیوز ، معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: ناوگان ملی در حال حاضر یکی از شرکت های برتر ایرانی و منطقه خاورمیانه محسوب می شود.

کاپیتان امیر سامان ترابی زاده در مراسم پنجاهمین سالگرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: ناوگان ملی در پنجاه سال اخیر چالش های بی شماری را با استفاده از منابع انسانی متخصص پشت سر گذاشته و به رشد بسیار خوبی دست یافته است. این شرکت در حال حاضر یکی از موفق ترین شرکت های ایرانی و منطقه به شمار می رود.

وی افزود: چشم اندازی که از سوی مدیریت ارشد طراحی شده آینده روشنی را نوید می دهد.

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با کمک و حمایت همکاران بین المللی توانسته ایم در دریا و ساحل به موفقیت های درخور توجهی دست یابیم که جا دارد از تمامی آنها قدردانی کنیم.

کاپیتان ترابی زاده در پایان اظهارداشت: پشتوانه تجربیات نیم قرن گذشته ناوگان ملی مسلما می تواند در آینده عملکرد درخشانی را به نمایش بگذارد.