پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


کشتی فرانسه در بندر جبل علی حادثه ساز شد
تاريخ خبر: شنبه، 16 ارديبهشت 1396 ساعت: 14:10

به گزارش صنعت نیوز، شناور متعلق به کشتیرانی CMA CGM فرانسه در ترمینال شمارۀ یک جبل علی امارات حادثه آفرید.

جرثقیل های دروازه ای نصب شده در ترمینال دی پی ورلد شمارۀ یک بندر جبل علی به هنگام برخورد شناور متعلق به کشتیرانی CMA CGM فرانسه بر روی آن سقوط کرد.

بر اساس این گزاش، شناور CMA CGM به هنگام پهلوگیری در ترمینال یک بندر جبل علی با یکی از پایه های جرثقیل نصب شده در آب برخورد می کند و موجب سقوط آن می شود.

جزئیات این حادثه در دست بررسی است و خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر تلفات جانی این حادثه اعلام نشده است.