پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


راه اندازی خط کشتیرانی بندر کاندلای هند به بندرعباس
تاريخ خبر: سه شنبه، 12 ارديبهشت 1396 ساعت: 13:43

به گزارش صنعت نیوز، خط منظم کشتیرانی از بندر کاندلای هند به بندرعباس راه اندازی شد.

با پهلوگیری کشتی آرزو به عنوان اولین کشتی از بندرکاندلای هند ـ بندرعباس ـ ام القصر، خط کشتیرانی کانتینری از سوی شرکت کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( حافظ دریای آریا) رسما راه اندازی شد.

این شناور در اولین سفرخود(maiden call )تعداد 998 دستگاه کانتینرتخلیه و 607دستگاه بارگیری کرده است.

بنا براین گزارش بندر کاندلا به واسطه متصل شدن به شبکه ریلی هند و فاصله کمتر نسبت به دیگر بنادر هندوستان از مزیت نسبی رقابتی مناسبی برخوردار است. با توجه به اینکه هزینه های عملیاتی آن نیز برای صاحبان کالا کمتر از بنادر دیگر است.

با انعقاد این قرارداد، سرویس منحصر به فرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از بندر کاندلای هندوستان برقرار شد و بدین ترتیب صاحبان کالا حق انتخاب دیگری علاوه بر بنادر ناواشیوا و موندرا خواهند داشت که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آن بنادر را هم به طور کامل تحت پوشش حمل مستقیم دارد.

همچنین بندرکاندلا نسبت به بنادر دیگر هندوستان فاصله کمتری با مراکز تولید و مصرف بار این کشور دارد و پیش بینی می شود با برنامه ریزی انجام شده ماهانه چهار کشتی در این بندرپهلوگیری کند.

شرکت کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برقراری مجدد سرویس ایران ـ هندوستان ـ اروپا و اتصال مستقیم بنادر از هندوستان به بنادر اروپایی را در برنامه خود دارد که به زودی عملیاتی خواهد شد.