پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


برخورد شناورها در آلمان
تاريخ خبر: چهارشنبه، 6 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:38

به گزارش صنعت نیوز، شناور حمل خودرو با یک فروند کشتی کانتینری در آلمان برخورد کرد.

یک فروند شناور حمل خودرو موسوم به City of Amsterdam (ظرفیت دو هزار و 779 DWT) با یک فروند کشتی کانتینری Conmar Bay در کانال Kiel آلمان برخورد کرد.

بر اساس این گزارش، حادثه مذکور هیچ گونه مجروحی در برنداشته است، اما چندین کانتینر به درون دریا پرتاب شدند.

شناور حمل خود رو با کمک یدکش به بندر منتقل و کشتی کانتینری نیز به سمت کانال kiel هدایت شد.

این گزارش در پایان نوشت: شناورها پیش از آغاز فعالیت دوباره مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.