پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


بزرگترین کشتی کروز در آلمان ساخته می شود
تاريخ خبر: دوشنبه، 11 مرداد 1395 ساعت: 14:19

یه گزارش صنعت نیوز، قراردادهای همکاری برای طراحی اولیه و ساخت بزرگترین کشتی های کروز در آلمان بین کشتی سازی MV WERFTEN آلمان و شرکت های مهندسی اروپایی Elomatic Oy، Deltamarin و Foreship Oy به امضا رسید.

با امضای قرارداد بین کشتی سازی آلمان و سه شرکت معروف مهندسی اروپایی، مگا کشتی های کروزموسوم به Global Class با طول و عرض  به ترتیب 340 و 45 متر و تناژ خالص 200،001 (بیست هزار و یک ) در یارد کشتی سازی آلمان ساخته خواهد شد و پیش بینی می شود کشتی های مذکور تا سال 2020 تحویل داده شوند.

رئیس MV WERFTEN در این خصوص گفت: ما از اینکه با شرکت های مهندسی و متخصص در زمینه ساخت کشتی های کروز،(Elomatic Flomatic، Deltamarin ) در ساخت مجموعه ای از مگا کشتی های کروز نوآورانه همکاری می کنیم، احساس خوشحالی و رضایت داریم.

"says Tan Sri KT Lia" در ادامه افزود: در حالی که بخش های دیگر کشتی سازی روند کندی را از خود به نمایش گذاشته اند،ساخت مگا کشتی کروز یک رونق مهم برای ایالت Mecklenburg- Vorpommern آلمان و کل صنعت کشتی سازی کروز اروپا به شمار می آید.

ناگفته نماند شرکت های مهندسی Foreship ،Elomatic و Deltamarin تجارب زیادی در بخش طراحی کشتی کروز دارند، چنانچه طراحی بزرگترین کشتی های کروز حال حاضر دنیا - Oasis of the Seas با تناژ 223 هزار و Allure of the Seas با تناژ 225 هزار- از سوی این سه شرکت انجام گرفته است.