جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: سه شنبه، 19 آبان 1388     
شرکت گاز:
تخفيف و جريمه در انتظار مشترکان خانگي

به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، معاون مدير عامل شرکت ملي گاز ايران از تهيه و تدوين طرح تعديل قيمت گاز مصرفي در بخش خانگي خبر داد.

محمدرضا غروي بابيان اينکه اميدواريم اين طرح هر چه سريعتر در مراجع ذيربط تصويب شود ، افزود: بعدازتصويب اين طرح مولفه هاي ان دقيق تر به اطلاع مردم خواهد رسيد .

وي افزود : براساس پيش نويس اين طرح جرايم جديد به مشترکاني که پارسال هم بيش از الگو، گاز مصرف کردند به صورت کتبي اعلام خواهد شد.

وي گفت: بر اساس اين طرح دهک هاي اول و دوم که کمتر از الگو مصرف کنند مشمول تخفيف 50 درصدي در پرداخت بهاي گاز مي شوند.

وي با بيان اينکه دهک هاي سوم تا هفتم مصرف کننده نيز طبق تعرفه مصوب ، بهاي گاز مصرفي را پرداخت مي کنند افزود: دهک هاي هشتم، نهم و دهم که 30 درصد مشترکان بخش خانگي هستند ، در صورت رعايت نکردن الگوي مصرف، مشمول جريمه مي شوند.

غروي درباره نحوه جريمه سه دهک آخر گفت: اين جريمه به صورت پلکاني است يعني به هر ميزان که بيش از الگو، گاز مصرف کنند، مشمول پرداخت درصد معيني از جرايم مي شوند.

تعداد مشترکان خانگي گاز در کشور 14 ميليون خانوار ( حدود 56 ميليون نفر) است.

در حال حاضر روزانه حدود 500 ميليون متر مکعب گاز در کشور توليد و وارد شبکه توزيع مي شود که قرار است در زمستان به حدود 530 ميليون متر مکعب برسد.

 
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: