جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: پنجشنبه، 5 دی 1398     
کالای بدون برچسب قیمت نخریم

 

به گزارش صنعت نیوز، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: مصرف کنندگان در خرید دقت کنند و کالای بدون درج قیمت را خریداری نکنند.

 

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد: مصرف کنندگان در خرید دقت کنند و کالای بدون درج قیمت را خریداری نکنند.

این انجمن تاکید کرده است: یکی از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق مصرف کننده برخورداری از حق اطلاع از قیمت کالا‌ها و خدمات قبل از خرید آن است به طوری که این امر درماده ۵ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به عنوان تکلیفی برای عرضه کنندگان کالا‌ها و خدمات تعیین شده است.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، درج نکردن قیمت را زمینه‌ای برای بروز تخلفات بعدی به ویژه گرانفروشی، مانع اعمال نظارت‌های مراجع ذیربط برای کنترل قیمت ها، عامل بروز هرج و مرج و اعلام قیمت‌های مختلف توسط واحد‌های مختلف برای یک کالای مشابه و موجب ناامنی روانی و از بین بردن اعتماد عمومی به تولید کنندگان و عرضه کنندگان بیان کرد.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای آگاه سازی مصرف کنندگان به حقوق خود ضمن حمایت از پویش" بدون درج قیمت نخریم" از عموم مردم تقاضا دارد با حضور فعال در این پویش همگانی و اعمال مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌های مدنی و اخلاقی خود در مدیریت بازار، از بنگاه‌های اقتصادی که قیمت فروش را درمعرض دید مصرف کننده قرار نداده اند خرید نکرده تا آن‌ها را به رعایت قانون ملزم کنند،

نخریدن کالا‌ها و خدمات بدون درج قیمت موجبات ارشاد و هدایت متخلفان به رعایت قانون همچنین خرید کالا‌ها و خدمات دارای برچسب قیمت نیز موجب تشویق حامیان حقوق مصرف کننده و پایبندی فروشنده‌ها به قیمت‌های درج شده می‌شود.