جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 14 مهر 1398     
تنها راه مبارزه با فرار مالیاتی، اجرای مالیات هوشمند

به گزارش صنعت نیوز، رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی منوط به دریافت همه ریزداده‌های مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد است.

امید علی پارسا، در همایشی که با حضور دادیاران، دادیاران مسئول و دبیران دادستانی در مناطق هفتگانه مالیاتی کشور برگزار شد، افزود: حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ‌های مالیاتی و فرار‌های مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمد‌های مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد.

وی با اشاره به اینکه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت کشور‌های دیگر، به ویژه کشور‌های توسعه یافته پایین است، گفت: این نسبت در کشور‌های توسعه یافته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و در کشور‌های در حال توسعه حدود ۱۵ تا ۱۸ درصداست که البته این رقم در ایران حدود ۸ درصد است.

پارسا با بیان اینکه پایین بودن این نسبت به وضوح نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی و میزان معافیتهای مالیاتی در ایران بالاست، افزود: هر میزان فساد، اعتماد عمومی را خدشه دار می‌سازد و با حرکت به سمت مالیات هوشمند، نبض فساد را از همان ابتدا ریشه کن می‌کنیم.

وی اضافه کرد: اگرچه شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی را نشان میدهد، با این حال، اقشار مختلف جامعه احساس میکنند که مالیات بالایی میپردازند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبارزه با فساد، قاطعیت، شجاعت و صبوری می‌طلبد، گفت: طبیعتا مبارزه با فساد، پیامد‌هایی نیز دربر دارد و کارگزاران این حوزه با فشار‌ها و تنش‌هایی رو به رو می‌شوند؛ اما در نهایت نتیجه کار که ایجاد یک نظام اداری سالم و پاک است، آرامش و انگیزه مضاعفی را به دنبال می‌آورد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مبارزه با فرار مالیاتی باعث می‌شود که اعتماد مردم به دستگاه مالیاتی افزایش یابد و البته سیاست نظام مالیاتی این است که درآمد‌های مالیاتی امسال براساس شناسایی فرار‌های مالیاتی و از طریق منابع جدید مالیاتی تامین شود.

پارسا گفت: فرار مالیاتی، در واقع جعل اسناد و دست کردن در جیب مردم و خوردن حق مردم است.

وی تاکید کرد: اگر افراد متناسب با درآمد و ثروت و مصرفشان مالیات پرداخت کنند، اداره کشور با اتکا بر مالیات‌ها مقدور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: همه اقتصاددانان با هر گرایش و سلیقه‌ای بر این موضوع که بهترین روش تامین مالی بودجه برای اداره کشور، مالیات است، اجماع دارند؛ چرا که این روش دارای کمترین فشار تورمی بر مردم است.

پارسا با بیان اینکه اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکانپذیر است، گفت: نظام مالیاتی برای توسعه، نیازمند برداشتن دو گام اساسی است. نخست اجرای طرح جامع مالیاتی و دوم مدرن سازی یا هوشمند سازی نظام مالیاتی.

وی افزود: گام نخست مدرن سازی با تلاش همه جانبه مدیران و کارکنان سازمان برداشته شده و هم اکنون شاهد اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی در کشور و الکترونیکی شدن همه فرایند‌ها و خدمات مالیاتی هستیم. اما در خصوص گام دوم، لازم است همه اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‌های ذیربط دریافت و در بانکهای اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه را نظام مالیاتی در قالب ریزدادههای اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد به دست آورد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای توفیق در گام دوم، الزاما همکاری همه دستگاه‌های ذیربط برای دریافت ریزداده‌های مورد نیاز ضرورت دارد و سایر طرحها و برنامههای مرتبط با گام دوم، از قبیل استقرار پایانههای فروشگاهی نیز در توفیق هر چه بیشتر، حایز اهمیت است.

وی افزود: برای موفقیت در برنامه مبارزه با فساد، باید سبک مدیریتی سازمان تغییر کند و از سبک اداری و بوروکراتیک، حافظ منافع موجود، مصلح اندیش و مسامحه گر دور شویم و مفاسد اداری به سرعت شناسایی و با مجازات‌هایی سنگین روبه رو شوند.