جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 9 تير 1398     
راه اندازی اولین مرکز میانی خصوصی در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور

به گزارش صنعت نیوز، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی جدید اعتماد هوشمند در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی شد.

 

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی اعتماد هوشمند، به عنوان اولین مرکز میانی خصوصی در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور، گواهی های الکترونیکی خود را پس از تأیید کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی، از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه دریافت و فعالیت خود را در زیرساخت کلید عمومی کشور به طور رسمی آغاز کرد.

 

این مرکز میانی که متعلق به شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا می باشد مجوز راه اندازی خود را در جلسه بیست و دوم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی دریافت کرده و پس از انجام مراحل راه اندازی و انجام ممیزی های لازم توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موفق به دریافت گواهی های الکترونیکی خود در دو سطح برنز و نقره در ساختار G3 شده است.