جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 16 دی 1397     
برندگان مزایده دو بنای تاریخی کشور مشخص شدند

به گزارش صنعت نیوز، با بازگشایی پاکت های (ج) مزایده دو  بنای تاریخی باغ پهلوانپور (سوئیت های جدید الاحداث) مهریز و حجت آباد وزیر اشکذر استان یزد، برندگان این مزایده ها مشخص شدند.

 بر این اساس شرکت توسعه و عمران مهریز به عنوان برنده مزایده« باغ پهلوانپور(سوئیت های جدید الاحداث)» مهریز یزد، احمد براتی دهقی به عنوان برنده مزایده واگذاری « حجت آباد وزیر » اشکذر یزد معرفی شدند.

کاربری باغ پهلوانپور(سوئیت های جدید الاحداث) فرهنگی- اقامتی- پذیرایی و کاربری عمارت حجت آباد وزیر خدماتی رفاهی بین راهی تعیین شده است.

برندگان مزایده بعد از طی مراحل قانونی و تائید صلاحیت فنی می توانند بناهای تاریخی یاد شده را برای شروع عملیات مرمت و احیا در اختیار بگیرند