جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: شنبه، 3 آذر 1397     
ابلاغ آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون ها

به گزارش صنعت نیوز، وزارت ورزش و جوانان برای شفافیت مالی آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی را ابلاغ کرد.


 در اجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی و برای شفاف سازی امور مالی و معاملاتی، وزارت ورزش و جوانان پس از تایید وزیر و شورای معاونان وزارتخانه، آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی را ابلاغ کرد.
بر این اساس تمامی آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لغو می شود.
آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی در چهار فصل، سی و سه ماده و هجده تبصره تهیه شده و برای اجرا به فدراسیون ورزشی ابلاغ شده است.
در این آیین نامه بعد از ارایه تعاریف در فصل اول در فصل دوم قوانین مربوط به بودجه، منابع مالی، هزینه ها، حسابداری، حسابرسی و اموال توضیح داده و در فصول سوم و چهارم قوانین و مقررات مربوط به امور معاملاتی و سایر موارد مرتبط با این حوزه ذکر شده است.