جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: چهارشنبه، 21 شهريور 1397     
آمایش سرزمین نیاز امروز بخش مسکن

به گزارش صنعت نیوز، کارشناس معماری و شهرسازی گفت: آمایش سرزمین که از گذشته مورد بحث در کشور بوده اجرای ان­ ­نیاز اساسی مسکن و حل معضل این بخش است.

امیر احمدی گفت: در بخش مسکن باید به بررسی آمایش سرزمین توجه کنیم و در بطن برنامه ریزی منطقه ای باید صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ساخت مسکن به خدمات شهری نیز توجه داشته باشیم گفت: مکان یابی برای ساخت و ساز در گذشته مورد توجه قرار نگرفت و باعث بروز مشکلات اساسی در کشور شد زیرا یکی را راههای توسعه­ حل مشکل مسکن در کشور، تامین خدمات زیربنایی است.
­وی افزود: باید با برنامه ریزی های منظم جلوی مهاجرت ها گرفته شود اگر مکان یابی مناسب باشد مردم از مسکن بومی استفاده می کنند و برای تامین معاش مهاجرت نمی کنند.
کارشناس معماری و شهرسازی گفت: علاوه بر مکان یابی نادرست ،کیفیت ساختمانها نیزبسیار پایین است که باید نگرشی اصولی در ساخت و سازها داشته باشیم­ و از تجربیات کشورهای پیشرفته بهره مند شویم .