جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: پنجشنبه، 12 بهمن 1396     
اصلاح بافت هاي فرسوده؛ هدف مهم طرح نوسازي

به گزارش صنعت نیوز، مشاور رييس جمهور در امور هماهنگي نوسازي بافت‌هاي فرسوده: در طرح جديد نوسازي مي خواهيم محله و بافت را اصلاح کنيم و شرايط زيستي را براي ساکنان اين محلات بهبود ببخشيم.

 اکبر ترکان در ارتباط تصويري با بخش خبري 21 شبکه يک سيما درباره طرح نوسازي و اسکان در بافت هاي فرسوده افزود: اين طرح براي حل يکي از مشکلات بزرگ جامعه است و جمعيت قابل توجهي در بافت هاي فرسوده زندگي مي کنند که از حاشيه نشيني تا بافت هاي فرسوده تاريخي را در بر مي گيرد.


وي با اشاره به اينکه 11 ميليون نفر حاشيه نشين داريم ادامه داد: بهبود زندگي آنان دغدغه رئيس جمهور است.


براي اين کار بايد با همه اين اهالي به توافقي برسيم که قطعه قطعه زمين هايشان را در اختيار بگذارند تا فقط خانه را بازسازي نکنيم بلکه بافت را اصلاح کنيم.


ترکان افزود: پيش از اين نيز در اين زمينه کوشش هايي شده اما در اين کوشش ها، خانه، بازسازي و نوسازي شده است و همان مشکلات گذرگاه ها و سواره رو و پياده روها، فضاهاي عمومي، مدرسه و درمانگاه وجود داشته و فقط خانه ها نوسازي شده و بافت همچنان متراکم و غيرمنطقي است.


وي اضافه کرد: در طرح جديد مي خواهيم محله و بافت را اصلاح کنيم و شرايط زيستي را براي ساکنان اين محلات بهبود ببخشيم.


ترکان با اشاره به اينکه چگونگي توافق با اهالي يکي از پيچيده ترين کارهاست گفت: جلب مشارکت آنان زمان مي برد، در هر منطقه اي عرصه خالي پيدا کرديم و آن را کليدکار کرديم به طوري که در اين عرصه محله اي را با ويژگي هاي قابل قبول وزارت راه و شهرسازي با تراکم و خدمات قابل قبول مانند مدرسه، درمانگاه، پارک و فضاي ورزشي ايجاد مي کنيم و با اهالي توافق مي کنيم اين فضا را با فضا و محله قديمي و فرسوده آن ها تاخت بزنيم به طوري که آن فضاي قديمي را بدهد و يکي از واحدهاي مسکوني با مساحت يک و دو دهم برابر يعني 120 درصد واحد قبلي اش در محله جديد بگيرد.


وي با بيان اينکه دولت کمک مالي مي کند افزود: مي خواهيم زندگي اين گروه هاي ضعيف تر اجتماعي را ارتقا دهيم به اين ترتيب فضاي فرسوده قبلي به تدريج تملک مي شود و محله جديد را در آنجا مي سازيم بنابراين منظور از زمين مجاني، تنخواه گردان ماست.
مشاور رئيس جمهور در امور هماهنگي نوسازي بافت هاي فرسوده گفت: در هر محله يک قطعه زمين دولتي را گرفتيم و در آنجا کار را آغاز مي کنيم و سپس محله دوم را با آن جايگزين مي کنيم.


وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين فقط شامل چه کساني مي شود؟ گفت: محله نوسازي شده براي همه ساکنان محله قبلي است .
ترکان گفت: در اين طرح ، توسعه گر داريم و عرصه و زمين را در اختيار او قرار مي دهيم و او محله جديدي مي سازد، فضاهاي ساختماني را خودش مي سازد اما هزينه زيرساخت ها را دولت از بودجه عمومي مي دهد.


وي افزود: بهره برداران اين طرح مالکان بافت هاي فرسوده هستند و توسعه گر، سرمايه گذار احداث فضاهاست و دولت هم حمايت هايي از اين طرح مي کند از جمله زمين هايي را به عنوان تنخواه گردان اول در اختيار مي گذارد، همچنين مجوزها را بدون دريافت هزينه هاي تعرفه هاي متداول، صادر مي کند و نيز هزينه سرمايه گذاري زيربناهاي محله را مي پردازد.


ترکان با بيان اينکه پس از آنکه توسعه گر نيمي از خانه هاي ساخته شده را به اهالي محل داد، مازاد را مي فروشد، اضافه کرد: براي خريداران اين واحد ها تسهيلات ارزان در نظر گرفته ايم و يارانه سود آن را دولت مي پردازد.