جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 17 دی 1396     
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی سد معبر

سینما تیکت: اکران خصوصی فیلم سینمایی«سد معبر» با حضور عوامل و هنرمندان در پردیس ملت برگزار شد.
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر»
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر»
 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر» 
 
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«سدمعبر»