جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: پنجشنبه، 14 دی 1396     
آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پاييز 96

 

به گزارش صنعت نیوز ، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاييز 1396 را شنبه 16 دي ماه اعلام کرد.

آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پاييز 96به گزارش خبرگزاري صداوسيما از سازمان امور مالياتي ايران، محمد مسيحي افزود: طبق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني WWW.EVAT.IR ارايه و ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت کنند اما با توجه به اينکه آخرين روز مهلت تسليم اظهارنامه دوره سوم (پاييز) سال جاري مصادف با روز جمعه (تعطيل رسمي) است، بنابراين روز شنبه 16 دي آخرين مهلت تسليم اظهارنامه دوره مذکور خواهد بود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: موديان مالياتي به منظور برخورداري از هرگونه تسهيلات قانوني و جلوگيري از تعلق جرايم مالياتي نسبت به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام کنند.