جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: سه شنبه، 11 مهر 1396     
شناسایی ساختمان‌های عمومی ناایمن

به گزارش صنعت نیوز، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: قبل از تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان‌های مسکونی و عمومی متعددی در سطح کشور احداث شدند که در برابر زلزله و حوادث طبیعی و غیرطبیعی مشکلات عدیده‌ای دارند.

محمد شکرچی زاده درباره علل وقوع زلزله های مکرر در کشور در هفته های گذشته نکاتی را ارایه کرد و گفت: بر اساس قانون، سازندگان موظف اند تا مقررات ملی و کنترل ساختمان و آیین نامه 2800 را که موضوع آن طراحی مناسب ساختمان ها برای ایمنی در برابر زلزله هست، رعایت کنند و باید ناظران ساختمانی بر اجرای مقررات نظارت مناسبی داشته باشند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه بازنگری مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین آیین نامه 2800 را مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برعهده دارد، افزود: برای ساختمان های جدید الاحداث در حد قابل قبولی مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین آیین نامه 2800 رعایت می شود.

وی تصریح کرد: برای ساختمان هایی که جدید احداث می کنیم در حد قابل قبولی رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان در موضوعاتی همچون مقاومت در برابر زلزله و یا ایمنی در برابر آتش و سایر حوادث طبیعی و سایر حوادث اتفاق می افتد. اما مساله مهم این است که ما در حدود 24 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که زمان ساخت آنها، یا مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین نشده بود و یا اینکه زمان ساخت آنها بسیار پیش تر از تدوین آیین نامه 2800 بوده است.

شکرچی زاده گفت: قبل از تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان و آیین نامه 2800 ساختمان های متعددی هم ساختمان های مسکونی و هم ساختمان های عمومی در سطح کشور ساخته و احداث شدند که در برابر زلزله و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی مشکلات عدیده ای داشتند. اما پس از تدوین مقررات ملی و آیین نامه 2800 و در زمان بازنگری آنها تلاش شده است تا موضوع ایمنی و رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان در ساختمان های جدید الاحداث موردتوجه جدی قرار بگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این مطلب که ایران متعهد است که تا سال 2030 در رفع خطر از ساختمان های جدید اقدامات لازم را انجام دهد و در عین حال از ساختمان های ایجاد شده نیز رفع خطر حوادث طبیعی و غیرطبیعی را در حد استاندارد انجام دهد، گفت: نمی گوییم که در نقطه مطلوبی قرار داریم اما در وضعیت موجود تمامی تلاش ها برای دست یافتن به نقطه مطلوب ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: با شناسایی و اعلام نقاط پرخطر از نظر قرار گرفتن در گسل های زلزله، تلاش ها برای رسیدن به نقطه مطلوب ساخت و سازها در دستور کار قرار گرفته است و باید برای رسیدن به آن نقطه مطلوب همه دست به کار شویم.