جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 13 شهريور 1396     
تصویب جهانی کشتی کلاسیک بانوان

به گزارش صنعت نیوز، کشتی کلاسیک بانوان و مقررات آن به تصویب هیات رئیسه اتحادیه جهانی رسید.

با پیگیری فدراسیون کشتی ایران، و پس از تایید اولیه کمیسیون کشتی‌های سنتی و کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی، کشتی کلاسیک بانوان و ضوابط و مقررات این رشته در دستور کار جلسه هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت.

 

در این جلسه پس از ارائه گزارش نماینده فدراسیون کشتی ایران در کمیسیون کشتی و زنان (پناهی زاده)، بحث‌های اولیه از سوی برخی از اعضاء هیات رئیسه مطرح شد که در نهایت باحمایت رئیس کمیسیون کشتی‌های سنتی و روسای کنفدراسیون‌های کشتی آفریقا، آسیا، اقیانوسیه، و اروپا، شیوه کشتی کلاسیک بانوان به عنوان یکی از شیوه‌های کشتی تحت پوشش اتحادیه جهانی کشتی به تصویب هیات رئیسه رسید.

 

بر این اساس کشتی کلاسیک بانوان می‌تواند با ارائه برنامه سالانه خود جهت درج در تقویم اتحادیه جهانی کشتی، همانند سایر رشته‌های کشتی تحت نظر اتحادیه جهانی، فعالیت‌های بین المللی خود را مطابق قوانین مصوب انجام دهد.

 

همچنین در این جلسه کلیات ضوابط و مقررات مربوط به کشتی کلاسیک بانوان به تصویب هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی رسید.

­