جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 29 فروردين 1390     
با عرضه پتروشيمي پرديس؛
بازار فرابورس141 هزار ميليارد ريالي شد

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، مدير عامل شرکت فرابورس ايران از عرضه سهام شرکت پتروشيمي پرديس به قيمت هر سهم 17 هزارو 500ريال خبر داد و افزود با عرضه اين شرکت ارزش بازار فرابورس از 141هزار ميليارد ريال گذشت.
مصطفي اميد قائمي ـ مدير عامل شرکت فرابورس ـ با اعلام اين خبر گفت: امروز50 ميليون و500هزارسهم پتروشيمي پرديس به قيمت هر سهم 17 هزار و500ريال در بازار اول عرضه شد.
وي با بيان اينكه ارزش اين معامله 8830 ميليارد و750ميليون ريال برآورد شده است، در خصوص اين معامله توضيح داد: سهميه درنظر گرفته شده براي هر ايستگاه معاملاتي حداكثر70هزار سهم و سقف خريد هر كد معاملاتي اعم از حقيقي و حقوقي 5هزار سهم تعيين شده است که سهميه هر ايستگاه معاملاتي بايد از طريق همان ايستگاه خريداري شود و خريد بيش از سهميه مجاز سبب به ابطال كل خريد ايستگاه مي شود.
وي افزود: در راستاي گسترش فرهنگ خريد، صندوق هاي سرمايه گذاري که داراي مجوز فعاليت در بازار اول فرابورس ايران هستند و در اميدنامه آنها اجازه فعاليت در فرابورس ايران قيد شده باشد، مجاز به خريد يك سهميه هستند به شرطي كه سهميه اختصاصي به صندوق را با كد معاملاتي صندوق خريداري کنند.
اميد قائمي تاکيد کرد: همچنين، مديران صندوقها بايد به محدوديت هاي مندرج در اساسنامه و اميدنامه در خصوص حداكثر ميزان مجاز خريد يك سهم توجه كنند. کارگزاران مي توانند از کد خريد گروهي (ددد) استفاده و پس از آن با توجه به قيمت درخواست خريدها، الويت زماني درخواست خريدها و منطقه جغرافيائي که درخواست خريد در آن از متقاضي اخذ شده است، نسبت به تخصيص سهام اقدام کنند.
بنا بر اين گزارش سرمايه شرکت پتروشيمي پرديس در روز 25اسفند هزار ميليارد ريال به ثبت رسيده است واين شرکت قصد داردبا توجه به مصوبه صاحبان سهام ،سرمايه شرکت را تا مبلغ 2هزارو 400ميليارد ريال از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران افزايش دهد.در حال حاضر شرکت سرمايه گذاري توسعه الوند غدير 81،638 درصد و شرکت بازرگاني پتروشيمي 17درصد از سهام شرکت پتروشيمي پرديس را در اختيار دارند.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: