جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: شنبه، 27 فروردين 1390     
رييس مجلس شوراي اسلامي:
توجه ويژه به صنعت و كشاورزي در بودجه 90

به گزارش خبرنگار گروه صنایع صنعت نیوز، رييس مجلس شوراي اسلامي  گفت: در زمان هدفمندي يارانهها صنعت و كشاورزي بايد مراقبت شود تا به توليد لطمه اي نخورد ، از اين رو در بودجه 90 اين بخشها مورد عنايت ويژه قرار ميگيرند.
علي لاريجاني در ديدارمتوليان و مسئولين حوزه صنعت ومعدن استان قم با وي تصريح كرد: درراستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ، صرفه جويي درمصرف انرژي و ارتقاء سطح بهره وري درتوليد مورد توجه است.
نماينده مردم قم درمجلس شوراي اسلامي گفت: اميدوارم استان قم ، به همان اندازه كه جايگاه انقلابي و فرهنگي رفيعي دارد درزمينه توليد و صنعت كشورنيزجايگاه شايسته اي بيابد.
رئيس سازمان صنايع ومعادن استان قم هم در اين ديدار وضع صنعت و معدن را تشريح و گزارشي از آخرين وضعيت صنعت و معدن استان را ارائه كرد.
« مجيد آوري فرد» عمده فعاليتهاي صنعتي و معدني اين استان را ايجاد صنايع بزرگ و با تكنولوژي بالا و جهت دهي توليد به سمت صنعت تخصصي و دانش بنيان و توسعه صنايع مطلوب و غيرآلاينده دراستان برشمرد.
وي با بيان ويژگي هاي صنعتي و معدني استان بر اجراي مصوبات سفر هاي رياست جمهوري و پروژه راه دسترسي به منابع فراوان درياچه نمك قم ، تاكيد كرد و حمايت بيش از پيش از اين عرصه را خواستار شد.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: