جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: شنبه، 3 بهمن 1394     
تصاویر: اسب سواری روی آتش در اسپانیا

همه ساله در شهر سن بارتولوم دیپیتارس اسپانیا یک شب قبل از روز مذهبی سن آنتونی مردم شهر با اسب هایشان از میان آتش عبور می کنند تا از حیوانات خود در سال پیش رو محافظت کرده باشند.

 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا
 
گزارش تصویری: اسب سواری روی آتش در اسپانیا