جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 


به گزارش صنعت نیوز، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه طرح مسکن قسطی تا زمان برطرف شدن ابهامات از سوی بانک مسکن برطرف نشود اجرایی نمی شود.

به گزارش صنعت نیوز، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت به 15431 واحد مسکونی رسید که 8.2 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش صنعت نیوز، معاون وزیر راه و شهرسازی از اتمام طرح مسکن مهر در 15 شهر از 18 شهر جدید خبر داد.

به گزارش صنعت نیوز، معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن از راه‌اندازی کریدور ترانزیتی جدید خلیج ‌فارس - اروپا خبر داد.

به گزارش صنعت نیوز، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: تاکنون سیاست شفاف در حوزه مسکن دیده نشده است.

به گزارش خبرخودرو، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت : برنامه مسکن اجتماعی آماده است و پس از اتمام مسکن مهر اجرا خواهد شد.

به گزارش صنعت نیوز، کاهش نرخ سود بانکی درکوتاه مدت تاثیر مستقیمی با افزایش اجاره بها دارد.

به گزارش صنعت نیوز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعد از سپری شدن دوره 3 ساله رکود بازار مسکن، قیمت ها به کف رسیده است.

به گزارش صنعت نیوز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعد از سپری شدن دوره 3 ساله رکود بازار مسکن، قیمت ها به کف رسیده است.

به گزارش صنعت نیوز، عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری: 120 هزار هکتار از اراضی شهری کشور بافت فرسوده است و 19 میلیون نفر در آنها زندگی می کند.

به گزارش صنعت نیوز، وزیر راه و شهرسازی گفت : برنامه‌های خروج غیرتورمی مسکن از رکود را همگام باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیش می‌بریم.

به گزارش صنعت نیوز، سخنگوی دولت از مصوبه اخیر هیئت وزیران برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی در روستاها با تسهیلات کم بهره در سال کنونی خبر داد.

به گزارش صنعت نیوز، چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل دائم نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز شد.

به گزارش صنعت نیوز، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سازمان‌های مردم نهاد به عنوان پیشتازان فرهنگ عمومی تلقی می‌شوند که در حفظ اراضی کشاورزی می‌توانند نقش موثری داشته باشند.

به گزارش صنعت نیوز، رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت: بازسازی نامناسبی در بافت‌های فرسوده برای کاهش خطر پذیری زلزله صورت گرفته است.

به گزارش صنعت نیوز، مدیر دفتر زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت : در بافت فرسوده شهر تهران 1.2 میلیون نفر زندگی می کنند.

به گزارش صنعت نیوز، رئیس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقت راه، مسکن و شهرسازی گفت: ساختمانهای غیر مجاز در برخی از مناطق بافت فرسوده معضلی دو چندان در برابر زلزله است.

به گزارش صنعت نیوز، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: 20 درصد ساختمان ها در تهران در بافت های ناکارآمد شهری قرار دارد.

به گزارش صنعت نیوز، مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی گفت: تامین درآمد برخی مراجع صدور قوانین و جرایم تخلفات و همچنین وجود درآمدهای مالی؛ انگیزه تخلف را بیشتر می کند.

به گزارش صنعت نیوز، مدیر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی: لیزینگ مسکن برای خروج از رکود بازار مسکن منتظر تصویب بانک مرکزی است .